Ayuda alimentaria, 14.03.2024

Suntem cunoscuți pentru trupa de dans Mugurașii Salvei, cu dăruirea profesorului de dans Ionel Olteanu, și pentru școala de sâmbătă cu cei mai mici care îi învață să scrie și să vorbească românește, cu profesoara Laura Cibotaru. Expoziții cu diferite teme, propuse și organizate de Octavia Tandea, și spectacole de folclor și tradiții românești cu participarea unor artiști români, atât din România, cât și din Spania.

Participarea la diferite activități interculturale, atât cu administrațiile, cât și cu asociații reprezentând diferite grupuri stabilite în Comunitatea Madrid.

Activități care ne fac fericiți!

Sunt trei dintre cele patru obiective principale ale asociației noastre, punctul; 1, 2, 4.

Obiectivul 3 fiind unul dintre cele mai solicitate, vă prezentăm din nou proiectul «A PROTEJA» și ajutorul alimentar de urgență care este oferit la 3, 4 familii în fiecare săptămână.

 

ASOCIACIÓN HISPANO-RUMANA SALVA este o organizație non-profit înființată la 29 octombrie 2013.

3

Promovează proiectul de acțiune socială, cooperare și dezvoltare, care vizează în principal reintegrarea migranților în țara lor de origine.
Să dezvolte și să implementeze programe și proiecte sociale pentru românii din Spania.

 

A PROTEJA

 

Proiectul «A PROTEJA» își propune să asigure beneficiarilor proiectului (migranți romi, supuși discriminării multiple, aflați în situație de sărăcie și excluziune socială) acoperirea de bază a nevoilor lor sociale și economice, în mod temporar, astfel încât aceștia să dobândească pe parcursul acestei etape de sprijin și asistență, capacitatea de a trăi cu un grad minim de autonomie și independență economică. În acest scop, li se va oferi asistență pe parcursul unui an, constând în alimente, îmbrăcăminte și produse de igienă, ajutor pentru plata facturilor la utilități și cheltuieli legate de școlarizarea copiilor (finanțarea cărților, a uniformelor și a materialelor școlare, a cantinei școlare și a cheltuielilor de transport). Toate acestea cu scopul de a le permite să devină autosuficienți, astfel încât să nu mai depindă în viitor de ajutoare publice sau private.

Proiectul are o dimensiune regională, având în vedere că, pe lângă faptul că asigură activități on-line, are sediul central în Madrid și acorduri cu municipalitățile din: Coslada, Leganés, Arganda del Rey, Alcalá de Henares și Alcorcón (unde i s-a acordat un sediu pentru desfășurarea activităților sau este înregistrat ca entitate de participare cetățenească). În plus, dispune de spații cedate pentru a dezvolta proiectul, în temeiul unor acorduri de colaborare cu alte entități sociale din comunele rurale din Navalagamella, de unde se va ocupa de comunele din Sierra Oeste și Cercedilla.

Proiect cofinanțat de Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, cu un IRPF de 0,7%.

 

 

Cu fiecare distribuție săptămânală aducem un strop de bucurie familiilor vulnerabile.
Cu această ocazie, ajutorul nostru a ajuns la trei familii, dintre care unele se află într-o situație foarte dificilă.
Vom continua să ne implicăm și să luptăm pentru a îmbunătăți nivelul de trai al celor care au cea mai mare nevoie.

 

Dacă doriți să ne ajutați sau să fiți voluntar, vă invităm să ne cunoașteți.

Quiénes somos

Se nos conoce por el grupo de baile Mugurasii Salvei, con la dedicación de profesor de baile Ionel Olteanu, y por la escuela de sábado con los más pequeños, enseñándoles a escribir y hablar rumano, con la profesora Laura Cibotaru. Exposiciones con diferentes temáticas, propuestas y organizadas por Octavia Tandea, y espectáculo de folclore y tradiciones rumanas con participación de artistas rumanos, tanto de Rumanía como de España.

Y participaciones en diferentes actividades interculturales, tanto con las administraciones como con asociaciones que representan a diferentes colectivos asentados en Comunidad de Madrid.

¡Actividades que nos alegra el alma!

Son tres de nuestros cuatro principales objetivos, denuesta asociación, el punto; 1, 2, 4

Siendo el objetivo 3 uno de los más demandados, a continuación les volvemos a presentar en que consta el proyecto “A PROTEJA”      y la Ayuda Alimentaria de emergencia que se ofrece a 3, 4 familias cada semana.

 

 

ASOCIACIÓN HISPANO-RUMANA SALVA es una organización sin ánimo de lucro que se fundó en el 29 de octubre de 2013.

 

3Promover el Proyecto de Acción Social, Cooperación y Desarrollo, que se dirige principalmente a la reintegración de los migrantes en su país de origen.
Desarrollar e implementar programas y proyectos sociales para los rumanos en España.

 

 

A PROTEJA

 

El proyecto “A PROTEJA” tiene como objetivo proporcionar a las personas beneficiarias del proyecto (migrantes de etnia gitana, sujetas a múltiple discriminación, en situación de pobreza y exclusión social) una cobertura básica de sus necesidades sociales y económicas, de manera temporal, con el fin de que puedan adquirir durante esa etapa de apoyo y asistencia, la capacidad de vivir con un grado mínimo de autonomía e independencia económica. Para ello se les ofrecerá ayuda durante el transcurso de un año, consistente en alimentos, ropa y productos de higiene, ayuda para el pago de recibos de suministros y gastos derivados de la escolarización de sus hijos/as (financiación de libros, uniformes y material escolar y gastos de comedor y transporte escolar). Todo ello con el fin de que puedan llegar a ser autosuficientes para no depender de ayudas públicas o privadas en el futuro.

El proyecto tiene un ámbito regional, dado que además de prever la realización de actividades on-line cuenta con sede en Madrid y acuerdos con los municipios de: Coslada, Leganés, Arganda del Rey, Alcalá de Henares y Alcorcón (donde le ceden locales para realizar actividades o está registrada como entidad de participación ciudadana). Además, tiene locales cedidos para desarrollar el proyecto, en virtud de acuerdos de colaboración con otras entidades sociales en los municipios rurales de Navalagamella, desde el cual se atenderá a los municipios de la Sierra Oeste y Cercedilla.

 

Proyecto cofinanciado de por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% IRPF.

 

 

Con cada reparto semanal llevamos un poco de alegría a las familias vulnerables.
En esta ocasión nuestra ayuda se dirigió a tres familias, algunas que se encuentran en una situación muy difícil.
Continuaremos involucrándonos y luchando para mejorar el nivel de vida a los que más lo necesita.

 

Si deseas ayudarnos o ser voluntario, te invitamos a que nos conozcas.

 

Quiénes somos