„Susținerea mediului asociativ românesc din afara granițelor țării”

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a finanțat propunerea de proiect „Susținerea mediului asociativ românesc din afara granițelor țării”, depus de catre Asociația Hispano-Rumana Salva, în cadrul apelului competitiv nr. 3/2022. Obiectul acestui proiect îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile sub forma unui grant de către DRP, conform cererii de finanțare aprobate prin Procesul Verbal nr.DRP/7178/20.10.2022 al Comisiei de evaluare și selecție a beneficiarilor de granturi pentru anul 2022.

 

Grantul va fi folosit exclusiv în scopul implementării proiectului, conform Ghidului solicitantului aferent apelului competitiv în cadrul căruia a fost depusă propunerea de proiect.

 

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea si dotarea sediului Asociației Hispano-Rumana Salva cu bunuri si produse necesare desfășurării activităților din cadrul asociației, in scopul conservării si dezvoltării identității lingvistice, culturale si spirituale românești. Se va crea un cadru cat mai facil si accesibil in desfășurarea activităților asociației cat si in beneficiul romanilor de pretutindeni. Prin dotarea sediului se vor putea continua cu toate activitățile asociației prevăzute pentru anii următori.

 

Deja una respuesta